Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48

Home » Tài liệu kế toán » Mẫu sổ sách kế toán » Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48

Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48

Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48 bằng excel

mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ….

Đơn vị tính: ……………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

 

- Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ: …….

Ngày ….tháng ….năm …..

 

Các bạn có thể tại mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48 bằng file excel bằng cách gửi họ tên vào email: hocketoanthue.org@gmail.com công ty kế toán hà nội sẽ gửi lại mẫu nhật ký chung trên file excel cập nhật phiên bản mới cho bạn.

 

Tìm kiếm ở google:

  • mau hinh thuc so nhat ky chung qd 48
  • file mau so sach ke toan theo quyet dinh 48
  • mau bao cao so cai nhat ky chung

Tags:

 

Gửi bình luận đóng góp ý kiến bạn nhé